วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  เดิมชื่อ พณิชยการกรุงเทพ จัดตั้งขึ้นมาโดยมีหลักการและอุดมการณ์แน่วแน่ ที่จะพัฒนานักศึกษาทุกคน ให้พัฒนาขึ้นในทุกด้านและจับต้องได้เป็นรูปธรรม คือ พัฒนาทั้งกาย วาจา ใจ โดยเริ่มที่ใจก่อนจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจดีงาม มีคุณธรรม คิดสร้างสรรค์  อ่านเพิ่มเติม

              

สิ่งที่น่าสนใจ By T.BANK 

 
" กรมการจัดหางาน " นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาแล้ว ต้องการหางานทำ
" รับสมัครอาจารย์ / เจ้าหน้าที่ "
" เปิดรับสมัครแล้ว !! " เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ภาคปกติ และภาคสมทบ
   
 

การประเมินคุณภายนอก รอบ๓

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกเทปถวายพระพรวันแม่ 56

KVC Got talent Singing Contest

ฟุตซอลต้านยาเสพติด 56

พิธีมอบใบประกาศฯ 2554

วันไหว้ครูปี 2554

วันแม่ 2554

ค่่ายคุณธรรมจริยธรรม 2554

ปันน้ำใจพี่สู่น้อง ปึ 2554

ปัจฉิมปีการศึกษา 2553

กิจกรรมกีฬาสี 2553

พิธีรับใบประกาศนียบัตร ปี 2553

งานสืนสานวัฒนธรรมไทย ปี 2553

กิจกรรมปฐมนิเทศน์

more