วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  เดิมชื่อ พณิชยการกรุงเทพ จัดตั้งขึ้นมาโดยมีหลักการและอุดมการณ์แน่วแน่ ที่จะพัฒนานักศึกษาทุกคน ให้พัฒนาขึ้นในทุกด้านและจับต้องได้เป็นรูปธรรม คือ พัฒนาทั้งกาย วาจา ใจ โดยเริ่มที่ใจก่อนจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจดีงาม มีคุณธรรม คิดสร้างสรรค์  อ่านเพิ่มเติม

              

สิ่งที่น่าสนใจ By T.BANK 

 
" กรมการจัดหางาน " นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาแล้ว ต้องการหางานทำ
" รับสมัครอาจารย์ / เจ้าหน้าที่ "
" เปิดรับสมัครแล้ว !! " เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ภาคปกติ และภาคสมทบ
   
 

"๙๙๙,๙๙๙ คน ปฎิญาณตนเพื่อพ่อ" อาชีวะสมานฉันท์

กิจกรรม "ทำเพื่อพ่อ"

การประเมินคุณภายนอก รอบ๓

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกเทปถวายพระพรวันแม่ 56

KVC Got talent Singing Contest

ฟุตซอลต้านยาเสพติด 56

พิธีมอบใบประกาศฯ 2554

วันไหว้ครูปี 2554

วันแม่ 2554

ค่่ายคุณธรรมจริยธรรม 2554

ปันน้ำใจพี่สู่น้อง ปึ 2554

ปัจฉิมปีการศึกษา 2553

กิจกรรมกีฬาสี 2553

พิธีรับใบประกาศนียบัตร ปี 2553

more