ปวช.     ปวส.  
 
  
 
เปิดรับสมัครแล้ว !! ” เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ภาคปกติ และภาคสมทบ

 

หลักฐานในการสมัครเรียน

วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 , ปวช., ม.6 หรือ เทียบเท่า ฉบับจริง 1 ใบ

สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

รูปถ่าย 2 รูป(ขนาดไม่เกิน 1 นิ้วครึง)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่ม

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ

โทรศัพท์ 02-457-1596 , 02-457-2778  โทรสาร 02-457-7915