วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ


ธุรการ/ประชาสัมพันธ์/การเงิน/สมัครเรียน
โทรศัพท์ 02-457-1596, 02-457-2778

 

ฝ่ายทะเบียน
โทรศัพท์ 02-457-3672